Giles Delouvroy richtte de vennootschap NABLA Energy op in april 2010.

De onderneming verwierf een immense ervaring met distributienetwerken en op het vlak van de vrijgemaakte energiemarkten.

Giles Delouvroy was een van de meest actieve betrokkenen bij de vrijmaking van de markt, althans wat de verwerking van meetgegevens en het beheer van communicatie tussen de verschillende marktspelers betreft. Hij stelde de documenten op die een balans tussen aangekochte en verkochte energie verzekerden en de controles a posteriori van het respectieve verbruik.

Aan de oprichting van NABLA gingen tal van expertisedossiers in de meest uiteenlopende domeinen (elektrische auto’s, incidenten met hoog- en laagspanning, veiligheidsaudits, …) vooraf die uiteindelijk tot de wording en oprichting van NABLA hebben geleid.

Tijdens zijn loopbaan verwierf Giles Delouvroy een immense ervaring met bedrijfsmanagement.

Meteen bij oprichting van NABLA werden de verschillende expertisedomeinen in het licht geplaatst. Dat liet de onderneming toe zich te ontwikkelen en te groeien. Expertises toevertrouwd door rechtbanken verschaften toegang tot de bijzonder specifieke procedures voor de rechtbanken.

Omwille van zijn analytische en open geest wordt ook beroep op Giles Delouvroy gedaan voor het oplossen van technische problemen (expertise na brand, onderzoek en ontwikkeling, …) en voor de technische aspecten op het vlak van organisatie (procedures, herstructurering, …).

Onze klanten

Nos clients