NABLA tracht in de eerste plaats de noden van de klant te begrijpen om hem vervolgens zo goed mogelijk te helpen. Samen leren om verder te gaan, en beter te doen.


>> Integriteit
De nauwgezetheid en precisie die NABLA aan de dag legt, heeft één enkel doel: de waarheid en feitelijkheid zo dicht mogelijk benaderen. NABLA staat bekend om haar onderzoekskwaliteit en duidelijkheid bij deskundige onderzoeken. Als u dat wenst kunnen de expertises ook op tegenspraak gebeuren.

>>Kennis
We aanvaarden geen opdrachten waarvoor het ons aan de betreffende expertisevaardigheden ontbreekt. Om te kunnen anticiperen op technische ontwikkelingen en u dus beter van dienst te kunnen zijn scholen we ons voortdurend bij.

>> Respect voor de klant en voor de toevertrouwde opdracht, eerbiediging van termijnen en prijs.
Respect voor onze verbintenissen staat tot aan het einde van onze deskundige onderzoeken centraal. We gaan op zoek naar oplossingen voor uw problemen en gaan daarbij tot het uiterste om u de beste uitkomst aan te reiken. We verzekeren u totale transparantie bij onze werkzaamheden.

>> Partnerschap
We streven een partnerschap met onze klanten na die berust op openheid, uitwisseling en afdoende resultaten. Onze doelstelling? Een nauwe samenwerking en een sterke en duurzame verstandhouding. Wij geloven absoluut in eerlijke en uitstekende uitwisselingen.

>> Permanent bijscholen
Gezien de snelheid waarmee techniek evolueert, kan een ingenieur elektronica niet anders dan de situatie op de voet volgen; dat vertaalt zich in een aantal aanvullende en specifieke opleidingen waar thermografie, gerechtsexpertise en vastgoedexpertise enkele voorbeelden van zijn.