Of u nu op zoek bent naar advies, een interventie wenst aansluitend op een incident of uw installaties wil laten opvolgen, … op onze hulp en kennis kunt u altijd rekenen.
Deskundige onderzoeken voor ondernemingen en particulieren i.v.m. het gebouw, energie en het beheer ervan.
Of als Expert voor rechtbanken, inclusief technisch adviseur of sapiteur.
Expertise op het vlak van standaard- of geavanceerde technieken, distributie- en transporttechnieken en op het vlak van privé-installaties.

https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/elect-ht-1.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/elect-ht-2.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/elect-ht-3.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/elect-ht-4.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/elect-ht-5.jpg

 

Door de ervaring als toezichthoudend ingenieur met HS-netwerken en door de vele expertises betreffende HS-materieel, netopvolging, incidenten en brand bent u bij NABLA aan het juiste adres voor:

– Al uw hoogspanningsprojecten (bestekken, aankoop, berekeningen, …);

– Analyse van incidenten met uw installaties, het conformeren van elektrische netten van 1kV tot 150kV en advies voor incidentopvolging of conformering;

– Opvolging van uw technische installaties (thermografie, veroudering, rendement, conformiteit, controle, werking, ongewenste uitval, asset management, …).

https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/elect-bt-2.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/elect-bt-3.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/elect-bt-4.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/elect-bt-5.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/elect-bt-1.jpg

Door ervaring als toezichthoudend ingenieur met LS-incidenten en door de vele expertises na incidenten en brand bent u bij NABLA aan het juiste adres voor:

– Alle projecten die verband houden met elektriciteit (bestek, aankoop, berekeningen, harmonische storingen, netstoringen, ongewenste uitval, …);

– Analyse van de incidenten aan uw installaties / stroomnet 240V/400V (accu’s van condensatoren, kortsluitingen, ongewild uitschakelen, …);

– De opvolging van uw technische installaties (thermografie, veroudering, rendement, conformiteit, controle, werking, ongewenste uitval, asset management, …).

NABLA gaat voor u, voor uw onderneming, voor uw project op zoek naar vernieuwende oplossingen.

https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/serveur2.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/electronique-1.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/electronique-2.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/electronique-3.jpg

 

Bij deze gediplomeerde ingenieur elektronica die zich permanent bijschoolt en tal van ontwikkelingsprojecten en analyses van incidenten en brand op zijn palmares heeft staan, bent u aan het juiste adres voor:

 • Al uw elektronicaprojecten (bestek, aankoop, projecten rond onderzoek en ontwikkeling, …);
 • Analyse van incidenten met uw toestellen en om mogelijke evolutiepistes bij ontwikkeling te bepalen (defecte onderdelen, incidenten die zich blijven voordoen, levensduuranalyse, zoeken naar verbeteringen, …);
 • Ontwikkelen van specifieke applicaties, voor een gebruik toegespitst op uw noden.
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/immobilier-2.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/immobilier-3.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/immobilier-1.jpg

 

Dankzij een opleiding in 2018 die het logisch vervolg was van eerdere expertises en een brug sloeg naar vastgoed, kan u bij NABLA ook terecht:

 • Voor al uw vastgoedontwikkelingen, opvolging, het opmeten van schade, het opstellen van een inventaris na brand, een plaatsbeschrijving bij intrek en na vertrek;
 • Bijstand bij alle conflicten met buren of incidenten (overstroming, schade, …) om via deskundig onderzoek de oorzaak of aansprakelijkheid vast te stellen;
 • Alle gerechtelijke stappen in verband met vastgoed.
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/incendie-1.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/incendie-2.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/incendie-3.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/incendie-4.jpg

 

De ervaring die NABLA de afgelopen jaren op dit vlak jammer genoeg verwierf, stelt ons in staat:

 • Om u te begeleiden bij schade-expertise en bij het zoeken naar de juiste aansprakelijkheid;
 • Om deskundig onderzoek in te stellen naar alle betrokken elementen en langs die weg de oorsprong van een brand vast te stellen en van alle elementen die tot de verdere ontwikkeling van de brand hebben bijgedragen.

NABLA kan voor haar deskundig onderzoek terugvallen op heel wat meet- en testapparatuur. Die vaak hele complex toestellen stellen ons in staat om de expertise zo accuraat mogelijk uit te voeren en om zo snel mogelijk op uw vraag te reageren. Zo beschikken we meer bepaald over:

 • 2 infraroodcamera’s
 • 48- en 12-kanaals datalogger met temperatuursondes, ampèretangen, krachtmeter, niveaumeter, warmtemeter, debietmeter, …
 • Micro ohmmeter, Oscilloscoop, LCR meter, Geigerteller, Windmeter
 • Een toestel dat de kwaliteit van de netspanning meet (mono, driefasig 3 en 4 draden)
 • Precisiemultimeters, ampèretang, testeenheid voor elektronische componenten
 • 15 sensoren voor dauwpunt-, vochtigheid-, temperatuurmeting
 • Klimaattent met vochtigheids- en warmtegenerator.
 • Veiligheidstester tot 3kV AC en DC en 30A
 • Stroom- (100A) en spanningsinjectoren (tot 24kV)
 • …laat ons weten wat u wilt laten meten
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/mecanique-2.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/mecanique-3.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/mecanique-4.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/mecanique-1.jpg

 

Passie verklaart dat ook mechanica aan het expertisedomein werd toegevoegd. Of het nu gaat om oude auto’s, werktuigmachines, of warmtekrachtkoppeling, we staan u bij op het vlak van:

 • De analyse van incidenten met uw mechanische installaties
 • Beheer van uw machinepark
 • Mechanische ingrepen aan auto’s, warmtekrachtkoppeling, installatie en inbedrijfstelling van machines. De opstelling van veiligheidsinstructies
 • Het aanpassen van werktuigmachines met het oog op een betere veiligheid
 • Controle van uw machines door middel van infraroodthermografie om de toestand van uw park te verzekeren (asset management)
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/photovoltaique-1.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/photovoltaique-2.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/photovoltaique-3.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/photovoltaique-4.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/photovoltaique-5.jpg

 

Er komen niet alleen meer pv-installaties bij, het is ook nodig om ze te monitoren, te onderhouden en vooral om hun evolutie te volgen. We helpen jullie:

 • Bij de opvolging van uw installaties, door het totale rendement te controleren en door mee met u te zoeken naar opslagmogelijkheden en noodvoeding.
 • Bij de verwezenlijking van al uw fotovoltaïsche projecten.
 • Bij de analyse van uw energiebehoeften en bij het zoeken naar mogelijkheden om die te beperken.
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/thermographie-2.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/thermographie-3.jpg
https://nablaenergy.be/wp-content/uploads/2019/02/thermographie-1.jpg

 

Via thermografische beelden kunnen we temperatuurverschillen en de temperatuur door middel van ijking meten. Die temperatuurverschillen worden met verschillende kleuren weergegeven zodat een “thermisch” beeld kan worden geanalyseerd.

Thermografie wordt gebruikt voor gebouwen (warmteverlies, vochtigheid, thermische bruggen, …), elektrische installaties (slechte contacten, overspanning, gevorderde partiële ontladingen) maar ook voor mechanische installaties (defecte lagers, ongewenste wrijvingen, …). Thermografie is een exacte wetenschap. Deze service houdt meer in dan louter een aantal beelden zonder bijkomende tekst en uitleg. Bij iedere thermografische analyse ontvangt u een grondige analyse die de opsteller bindt.

NABLA helpt u:

 • Bij uw thermografische audits van gebouwen, mechanische en elektrische installaties. Ook voor de opvolging van die uitrustingen;
 • Via thermografie de duurzaamheid van uw installaties verzekeren. Voor iedere installatie wordt een historiek opgesteld die in alle openheid met de klant wordt gedeeld;
 • Bij het opsporen van ondergrondse of ingebouwde leidingen.